Largo Winch

Largo Winch is het hoofd van Groep W, een miljarden imperium dat het door zijn vader werd nagelaten. Largo is van Joegoslavische afkomst maar heeft de beste kostscholen doorlopen. Hij is een dromer, een romanticus en een rechtvaardig iemand. Hij kent de wetten van de straat even goed als die van de economie. Liever zou hij door de wereld zwerven, maar het lot heeft anders beslist.

 
Simon Ovrannaz

Simon is de beste vriend van Largo. Ze leerden elkander kennen in een Turkse gevangenis. Simon heeft een criminele achtergrond maar hij heeft een hart van goud. Voor Largo doet hij alles. Zijn enig minpuntje is zijn ongelooflijk zwak voor vrouwen.

 
John Sullivan

John Sullivan is de nummer 2 van Groep W. Hij was de vertrouwens persoon van Nerio Winch en nu dus ook van Largo. Hij heeft het volste vertrouwen in Largo en steunt deze dan ook in al zijn beslissingen. Zijn sigaren zijn even groot als zijn reputatie in de economische wereld. Door een stomme zelfmoordpoging is hij aan een rolstoel gekluisterd.

 
Dwight E. Cochrane

Cochrane is wat men zou kunnen noemen de "boekhouder en manager" in één. Hij is verantwoordelijk voor de interne werking van de Groep en kijkt eveneens toe op de financiële stand van de holding. Het is een humorloze man die enkel leeft voor zijn beroep. Hij heeft het niet hoog op met Largo, maar aanvaard na wat tegenpruttelen toch diens beslissingen.