Sam Lawry is een Amerikaan die tijdens de Vietnam-oorlog gewond raakte aan zijn hoofd. Daardoor krijgt hij plots visioenen als hij bij iemand staat die bijna zal sterven: hij ziet hoe dit zal gebeuren. In de eerste cyclus, die zich tijdens die oorlog afspeelt, probeert hij zijn jongere broer van het noodlot te redden. De tweede cyclus speelt zich enkele jaren later af. Sam zorgt in Amerika voor de weduwe van zijn broer en hun zoon. Ongewild raken ze betrokken in een politiek spel tussen een senator met grootse plannen, en de C.I.A.

In de derde en laatste cyclus die zich afspeelt midden in de jaren zeventig, worden we met een spionagethriller geconfronteerd. Door zijn speciale gave wordt Sam betrokken in een project van de C.I.A. om via "remote viewing" binnen te dringen in de geheime installaties van de Russen. Die remote viewers zijn mensen met een speciale mentale capaciteit die door zich sterk te concentreren op een bepaalde foto, de omgeving rond die foto kunnen reconstrueren. Die mensen zijn dus een soort van gesofisticeerde spionage satelliet avant-la-lettre!
Helaas zit er een mol in de organisatie, en raken de gegevens tot bij de K.G.B. Door een overloper wordt de verdenking al vlug op Dexter, een oude bekende van Sam Lawry uit de vorige cyclus, gelegd. Maar is hij wel een dubbelspion of wordt hij op zijn beurt weer gemanipuleerd?