6. Anarchy 2012

Titel in originele taal: Anarchy 2012
ISBN-nummer: 978-9031-43840-2
Eerste druk: September 2020
Uitgeverij: Uitgeverij Dupuis
Tekenaar: Michel Lourenço
Scenarist: Frédéric Zumbiehl

In Schotland wordt een G8 meeting verstoord door een aanval op het kasteel waar de wereldleiders bij elkaar gekomen zijn. Terwijl Tom Nolan en zijn partner de luchtverdediging op zich namen werd het Kildhorn Castle door Drones onder vuur genomen. Hoewel iedereen tijdig in veiligheid kon gebracht worden slaan de Britten een mal figuur en wordt iedeen aan een streng onderzoek onderworpen. De drones werden gebouwd door Alexander Nate, de echtgenoot van Jessica en ondanks het feit dat de drones werden gestolen worden zowel Alexander als Jessica gearresteerd op verdenking van terrorisme.

De aanval was echter maar een afleidingsmanoeuvre. De bende achter de aanval waren linkse terroristen die de top politici uit het zwaar bewaakte kasteel wilden krijgen. Ze hadden immers voorzien dat de veiligheidsdiensten ze over de weg zouden wegbrengen naar een andere locatie zodat ze het konvooi op de grond konden aanvallen. Als Luitenant-Kolonel Frénel van de Franse DGSE de wereldleiders niet had kunnen overtuigen om later te vertrekken in klassieke transportbusjes waren ze ten dode opgeschreven gezien het afleidingskonvooi volledig werd vernietigd door terroristen op de grond samen met de gestolen drones.

De aanvallers komen er echter achter dat de leiders in andere voertuigen vervoerd werden en zetten de aanval in op een auto waarin de Amerikaanse President zit, vergezeld door Frénel en Tom Nolane. Het busje wordt onder vuur genomen maar de inzittenden kunnen vluchten en zich schuilhouden voor de kogel regen die op hun wordt afgevuurd door een drone. Tom kan zijn maten oproepen en een Rafale schiet ter hulp.

Tijdens de debriefing vernemen ze dat de aanslagen wellicht gepleegd werden door een Duitse groep die zich "Anarchy 2012" noemt en onder leiding staat van de broers Klaus en Karl Unger. De Duitse geheime dienst heeft een agent in hun groep kunnen infiltreren maar ze hebben alle contact met hem verloren. Hun enige spoor is het laatste gesprek waaruit bleek dat hij er een twee dagen durende vaart vanuit Polen had opzitten. De nog steeds aan de grond gehouden Tom wil echter antwoorden. Hij gaat zijn teammakker Aldo, die na een schietstoel incident zit uit te rusten bij een Schotse Lord opzoeken met de vraag om mee te helpen. Hij ziet dat de gastvrije Lord enkele antieke vliegtuigen heeft en Tom kijkt vol bewondering naar de mooie machines.

Tom vertelt de Lord dat hij van plan is de eilanden in de buurt te onderzoeken. Omdat dat veel sneller gaat met een vliegtuig biedt de kasteelheer hem een Tiger Moth aan waarmee hij en Aldo de eilanden vanuit de lucht kunnen verkennen. Het aanbod wordt graag aangenomen en de volgende ochtend vertrekken beide mannen op hun zoektocht. Ze weten echter niet dat de monteur van de Lord een verklikker heeft gemonteerd op hun kist. De man is verbonden met de terroristen en stelt hen telefonisch op de hoogte. Dankzij de verklikker is het dan ook een koud kunstje voor "Anarchy 2012" op met hun drone de oude Tiger Moth uit de lucht te knallen. Aldo en Tom verdwijnen dan ook in de ijskoude Noordzee. Zullen ze dit overleven?