Guust Flater

Guust is de typische anti-held. Al heeft hij de beste bedoelingen, steeds weer lopen al zijn initiatieven op een fiasco uit. Zijn werk bij de uitgeverij Dupuis is er hoofdzakelijk om zich te ontspannen, te slapen of om zich op één of andere hobby te storten. Hij heeft een hart van goud en ontpopt zich als dierenvriend nummer 1. Niets of niemand kan Guust uit zijn lood slaan. Behalve dan Juffrouw Jeannie misschien.

 
Piet Kwabbernoot

Kwabbernoot is één van de vooraanstaande journalisten bij uitgeverij Dupuis. Hij heeft de ondankbare taak om op dezelfde afdeling als Guust te werken. Regelmatig is Guust dan ook de oorzaak van de ondertussen befaamde woede-aanvallen van Kwabbernoot. Enkel wanneer hij erin slaagt om Guust ook daadwerkelijk aan te zetten tot werken, komt hij tot innerlijke rust.

 
Pruimpit

Pruimpit is de hoofdredacteur van het weekblad Robbedoes. Hoe moet ervoor zorgen dat alles op de redactie in goed banen geleid wordt. Hij is verantwoordelijk voor de contracten (die meestal met Demesmaeker worder afgesloten) en de goede orde op de dienst. En hier wringt nou net het schoentje, want wie werkt er op zijn dienst? Jawel...Guust.

 
Juffrouw Jeannie

Juffrouw Jeannie is een secretaresse bij de uitgeverij Dupuis. Ze is de meest romantische ziel van deze tijd met maar één enkel zwak. Ze is hopeloos verliefd op Guust. Wanneer ze hem ziet bloost ze zodanig dat haar haren verstrikt raken in de luchters.

 
De Mesmaeker

Mijnheer De Mesmaeker is een geslaagd zakenman die veel zaken doet met de uitgeverij. Het hadden echter nog veel meer zaken kunnen zijn, indien Guust zich niet altijd met de contracten ging bemoeien. Ondanks het feit dat De Mesmaeker Guusts bloed kan drinken, laat hij het niet na, om zo af en toe geld te verdienen aan Flaters (zeldzame) geniale invallen.

 
Agent Vondelaar

Agent Vondelaar en Guust leven op voet van oorlog. Vondelaar staat steeds paraat om Guusts Ford T op het boekje te zetten. Guust van zijn kant zoekt immer zoete wraak, niet zelden bijgestaan door Joost-van-de-overkant.

 
Joost

Joost, beter gekend als "Joost van bij Smith aan de overkant" is wellicht de beste vriend van Guust. Hij is even inventief en het woord werken komt evenmin in zijn woordenboek voor. Of hij naar het evenbeeld van zijn vriend een evengrote kluns is, is niet geweten.