0. De "U" Straal

Titel in originele taal: Le Rayon "U"
ISBN-nummer: 978-9067-37019-6
Eerste druk: 1967
Uitgeverij: Dargaud Uitgeverij
Tekenaar: Edgar P. Jacobs
Scenarist: Edgar P. Jacobs

In Norlandië heeft Professor Marduk zijn proeven met de U-Straal succesvol afgerond en nu kan de straal aangepast worden voor militaire doeleinden. De uitvinding is gebaseerd op de grondstof Uradium dat door geoloog Kellart Hollis, een overleden vriend van de professor, werd ontdekt. Samen met Sylvia Hollis, de dochter van de geoloog moeten ze nu op zoek naar de vindplaats van het Uradium. Er liggen echter kapers op de kust want Keizer Babylos III van het aangrenzende Austradië wil kost wat kost voorkomen dat zijn aartsvijand een krachtig wapen zal kunnen ontwikkelen en hij geeft zijn meesterspion Kapitein Dagon dan ook de opdracht om de expeditie te doen mislukken.

Marduk beseft dat hij hulp nodig heeft bij de zoektocht en doet beroep op Lord Calder die naam heeft gemaakt als betrouwbaar avonturier. De man stemt toe als ook Adji, zijn vaste bediende mag deelnemen aan de expeditie. Hoe meer zielen hoe meer vreugd en alles wordt in gereedheid gebracht om te vertrekken naar het centrale gedeelte van de Zwarte Eilanden, gekenmerkt door de vulkaan Urakowa.
De Minister van Binnenlandse Zaken van Norlandië is er niet gerust in. Hij vreest voor acties van zijn buurland en eist dat ook Majoor Walton en Sergeant MacDuff deel uitmaken van de expeditie. Het zal geen overbodige luxe zijn.

De volgende ochtend staat het toestel dat het gevolg naar de Zwarte Eilanden zal vliegen reeds klaar op het tarmac. Niemand weet echter dat de piloot werd neer geknuppeld door Kapitein Dagon zodat die ongemerkt en in alle stilte de expeditie kan saboteren. Als eerste daad veinst hij een defect aan de motor waardoor het toestel dreigt neer te storten. Wanneer hij dan het toestel kan redden en veilig aan de grond zet krijgt de spion onmiddellijk het vertrouwen van de volledige groep. De man maakt vervolgens een kapitale fout wanneer hij zich laat betrappen tijdens een radio uitzending met zijn meerderen. Hij wordt ontmaskerd maar kan van een moment van onoplettendheid het vliegtuig bereiken en wegvliegen. De rest van het gevolg blijft achter in het dichte oerwoud van het eiland. Gelukkig hebben ze nog wat voorraad en wapens uit het vliegtuig gehaald voordat ze verraden werden. Het zestal besluit dan maar om verder te gaan met hun opdracht en op zoek te gaan naar het gegeerde Uradium.

Gewapend met hun geweren trekken ze het dichte oerwoud in maar na enige tijd geeft Adji een teken. Hij heeft sporen gevonden van gigantische afmetingen. Behoedzaam trekt de groep verder tot ze voor hen plots een Brontosaurus vreedzaam zien grazen. Vooraleer ze bekomen zijn van deze enorme planteneters wordt hun aandacht getrokken door een aanvallende Tyrannosaurus. Ze vluchten terug in het dichte kreupelhout maar Marduk valt en kan zich nog net in een rotsspleet verschansen. Hij is veilig voor de scherpe klauwen van de dinosaurus maar de weg naar zijn vrienden is afgesloten. Hij besluit dan maar om dieper in de rots te klimmen in de hoop dat er een andere uitgang is. Zijn vrienden zijn ook niet bij de pakken blijven zitten en hebben besloten op verder te trekken in de richting van de vulkaan wanneer hun tocht wordt gestaakt door een brede ravijn met een gapende afgrond. Ze gebruiken wat springstof om een grote boom over de kloof te laten vallen zodat ze erover kunnen trekken zonder teveel tijdsverlies. Hun plan lukt maar wanneer ze de kloof hebben overbrugt merken ze dat de boom ook de schuilplaats was van een enorme reuzenslang die hen onmiddellijk aanvalt. Ze rennen voor hun leven tot ze na een half uur terug op hun uitgangspositie staan. Ze zitten dus op een eiland omringt door een grote kloof en een agressieve slang als bewoner. Ze moeten dus snel weg en dat lukt ook dankzij enkele halsprekende toeren van Adji.

Professor Marduk heeft ondertussen ook zijn ogen de kost kunnen geven hij bevindt zich middenin de rots en ontdekt er constructies en gangen die enkel door mensen kunnen gemaakt zijn. Hij volgt de opeenvolgende gangen en ziet na een lange vermoeiende klim eindelijk daglicht. Hij haast zich naar beneden in de hoop wat eten of drinken te vinden en stoot zo op enkele eieren van de voorhistorische Pterodactyli. De reuzevogels zie een dreiging in de man en vallen hem met vele honderden tegelijk aan. De professor is weer aangewezen op de vlucht om te ontkomen aan de scherpe tanden en klauwen van de vliegende monsters. Hij is reddeloos verloren maar dan klinken er enkele geweerschoten. Het zijn zijn vrienden. Ze kwamen net op tijd om de beesten te verjagen met enkele gerichte schoten. Nadat de professor wat op krachten is kunnen komen doen beide kampen hun verhaal. Ze zijn zeker dat ze op het juiste spoor zitten. Ze slaan hun kamp op voor de nacht en Lord Calder neemt de wacht voor zich. De uren gaan voorbij tot Calder plots gewekt wordt door een lawaai. Hij gaat op onderzoek uit en staat dan voor een reuze tijger. Hij zet het op een lopen en heeft het geluk dat het beest in een valkuil valt. Hij keert terug naar het kamp waar er duidelijk sporen van een gevecht zijn. Enkel Adji is er nog en kan zijn meester vertellen hoe een groot aantal aapmensen hen hebben overvallen en meenamen in de dicht begroeide bomen. Samen trekken ze verder door de jungle op zoek naar hun vrienden wanneer ze na enkele uren stappen plots in het midden van een moeras een goed bewaakt dorp aantreffen. Het dorp staat op palen en kan enkel over water of via een hangbrug bereikt worden. Ze bouwen een vlot en onder de mantel der duisternis kunnen ze het dorp bereiken. Het duo wordt snel ontdekt en Calder wordt gevangen genomen. Gelukkig kan Adji zijn belagers verschalken en zie hoe de volgende ochtend Sylvia in een draagstoel naar de leider van de aapmensen wordt gebracht. Ze wordt behandeld als een prinses. Het is duidelijk dat de aapmensen haar vereren en het is dan ook enkel door haar tussenkomst dat haar vrienden gespaard worden van een vreselijke dood. Dan ontstaat er plots weer tumult en zien ze hoe de aapmensen een nieuwe gevangene hebben gemaakt. Het is een jonge man die blijkbaar belangrijk is want Sylvia wordt door de apenkoning meegenomen om zijn nieuwe buit te tonen. Die eer schiet de rest van het aapvolk in het verkeerde keelgat en er breekt spontaan een opstand uit tegen de koning die zich verschalkt in de hoogste toren van het dorp. Om zich te verdedigen smijt hij allerlei voorwerpen naar het hoofd van zijn aanvallers alsook een granaat uit de bagage van Majoor Walton. De granaat brengt dood en vernieling en de ontploffing neemt ook het leven van de koning. Onze vrienden kunnen nu door de paniek van de knal onopgemerkt het dorp verlaten en nemen ook de andere gevangene met hun mee. Via hun vlot varen ze verder de rivier af en weldra zijn ze uit het vervloekte bos. Tegen de ochtend duikt aan de horizon het silhouet van de vulkaan op. Het sein voor de jonge man om in het water te duiken en te verdwijnen. Veel tijd om te zoeken krijgt de rest van de expeditie niet want in de hemel duiken plots vele Austradische gevechtsvliegtuigen op. Ze viseren duidelijk het vlot en alle opvarenden maar gelukkig kan iedereen veilig de oever bereiken. Eén van de piloten heeft de hoogte van de bomen verkeerd ingeschat en stort neer. Alle inzittenden komen om maar de radio is intact waardoor ze voor het eerst een SOS bericht naar hun thuisland kunnen zenden.

Omdat hulp niet onmiddellijk verwacht moet worden trekken ze verder naar de vulkaan. Het is nacht als ze de voet van de vulkaan bereiken en ze worden verwelkomd door duizenden lichtjes op de bergwand. Als ze de lichtjes onderzoeken merken ze dat de vulkaan bedekt is met duizenden beelden met ogen gemaakt van het mineraal waarvoor ze gekomen zijn. Ze denken dat ze in hun missie geslaagd zijn maar worden dan plots omsingeld door tientallen soldaten. Ze worden door eindeloze gangen geleidt tot ze plots voor een statig persoon staan. De leider wordt onmiddellijk herkend. Het is de gevangene van de aapmensen die zich voorstelt als Nazca, vorst van de onderaardse stad en bewaker van het Uradium. Om zijn dankbaarheid te tonen krijgt Marduk een kistje van het mineraal maar ook een waarschuwing. Het Uradium beschikt over de kracht van leven en dood en er moet wijs mee omgegaan worden.

Opgemerkt:

  • Het uiterlijk van Major Walton vertoont veel overeenkomsten met dat van Flash Gordon, terwijl Lord Calder een sterke gelijkenis met Prins Barin uit diezelfde strip. Het uiterlijk van Francis Blake, uit Blake en Mortimer, is een combinatie van Flash Gordon en Barin.
  • Professor Marduk is gebaseerd op Dr. Hans Zarkoff, het uiterlijk professor Philip Mortimer is een combinatie van Marduk en sergeant MacDuff.
  • Het uiterlijk van de boosaardige Dagon was gebaseerd op dat van E.P Jacobs zelf, het uiterlijk werd hergebruikt voor het personage Olrik in Blake en Mortimer.
  • Sylvia vertoont gelijkenis met Dale Arden uit Flash Gordon.
  • De kwade keizer Babylos is een kopie van Ming the Merciless uit Flash Gordon.