25. De vallei der onsterfelijken #1

Titel in originele taal: La vallée des immortels #1
ISBN-nummer: 978-9067-37089-9
Eerste druk: December 2018
Uitgeverij: Blake & Mortimer
Tekenaar: André Juillard
Scenarist: Yves Sente

Dit eerste verhaal van dit tweeluik begint in de Chinese havenstad Nanjing waar ze vier schepen in allerijl aan het laden zijn om uit te varen. Ondanks het stormweer dat voorspeld is wil Dr. Sun-Yi-Sun toch uitvaren. De dokter is conservator van het Keizerlijke Paleismuseum en wil door de dreiging van de communisten het duizendjarige erfgoed in veiligheid brengen. Ondanks de gevaarlijke storm vertrekt het konvooi richting Taiwan. De storm raast over de Oost-Chinese zee en al snel komt één van de vier schepen in moeilijkheden. De bliksem slaat in op de stuurhut en stuurloos strandt het op één van de vele verlaten eilandjes in de baai.
Maanden gaan voorbij en de dokter en zijn team zijn de stukken van de overige schepen al aan het inventariseren wanneer er nieuws komt over het vierde schip. Het is in handen gevallen van priaten die op het eiland een basis hadden. Ze willen de artifacten verkopen aan de meest biedende via Hong-Kong of Macau. Het beste is dus om de Britse politie in te schakelen zodat die kunnen toezien mochten zij op de verkoop van de items stoten. Omdat er meer dan 20.000 kisten moeten geïnventariseerd worden kan er helaas geen gedetailleerde beschijving gemaakt worden om aan de politie te geven. De conversatie wordt abrubt onderbroken wanneer Bao Dong, één van de naaste medewerkers van Sun-Yi-Sun in paniek komt aangelopen. Een kist is gevallen en de inhoud werd zichtbaar. Het betreft stukken die voor de evacuatie nooit bestudeerd werden maar blijbaar de enige geschriften zijn die handelen over Gong Shou, een smid die werkte voor de eerste keizer van China, 2.500 jaar geleden. Als dit klopt is deze vonds van onschatbare waarde omdat er niets is geweten over deze periode. Maar dan moeten de bijhorende artifacten wel eerst gedateerd worden en dat kan alleen in Londen. En dan is er nog de bijhorende kist die blijkbaar in het vierde schip zat en nu in handen van de piraten is.

Zo'n vonds kan niet geheim gehouden worden en al snel hebben spionnen Generaal Xi-Li op de hoogte gebracht van het bestaan van de schat van Gong Shou. Gezien Xi-Li bewijs heeft dat hij een rechtstreekse afstammeling is van Gong Shou zou hij met deze artifacten in handen de absolute heerser kunnen worden van China. Zeker nu het Gele Keizerrijk van Basam Damdu op het punt staat om gebombardeerd te worden door de zwaardvissen van het Britse leger. Tijdens dat bombardement kan Kolonel Olrik ontsnappen met een prototype van een rode vleugel maar hij wordt onderschept door de vliegtuigen van Xi-Li. Een onverwachte meevaller voor de generaal die nu alle troeven in handen heeft om de macht naar zich toe te trekken. Een rode vleugel én Olrik die hij kan inschakelen om het tweede artifact terug te vinden. Dat artifact werd immers door de piraten verkocht aan dubieuze antiekhandelaars maar omdat de politie op de loer ligt kan Xi-Li of zijn mannen niet rechtstreeks tussenkomen. Dat is een job voor Olrik die hiermee zijn vrijheid kan terugwinnen.

In Londen heeft Professor Mortimer kennisgemaakt met Bao Dong. Deze is immers naar Engeland gekomen om de stukken te laten dateren. De mannen kunnen het meteen goed met elkaar vinden en Dong vertelt hem de volledige geschiedenis en hoe een jonge Gong Shou met de uitvinding van de kruisboog de koning Si Li hielp om de andere Chinese koninkrijken te overwinnen en zichzelf kon uitroepen tot eerste keizer van China. Terwijl beide mannen een gesprek voeren in de bar van Bao's hotel wordt diens kamer doorzocht door een spion van Xi-Li. De man wordt echter betrapt door het personeel en vlucht. Hij wordt echter gevat en valt door de glazen lichtkoepel van de bar waardoor Bao zware verwondingen oploopt. Omdat hij door Sun-Yi-Sun snel terug verwacht wordt met de analyse van de artifacten vraagt de onfortuinlijke man aan Mortimer om de resultaten naar zijn baas in China te brengen.

Twee dagen later is de professor ingeschecked in het beroemde Peninsula hotel van Hong-Kong waar hij wacht op zijn ontmoeting met Sun-Yi-Sun. In afwachting maakt hij alvast kennis met enkele vooraanstaande zakenmannen en bezoekt hij de mooie stad in het gezelschap van hoofdinspecteur Ian Flagson. Beide mannen wachten op Sun-Yi-Sun maar hebben er geen idee van dat hun gast reeds door de mannen van Xi-Li werd vermoord en dat ook de tweede kist in hun handen is gevallen. Maar dan is het tijd voor de echte reden waarom Mortimer naar China is gekomen. Hij brengt een bezoek aan de militaire basis van Mount Davis waar ingenieurs werken aan zijn ontwerp van de "Skylantern". Een nieuw soort vliegtuig dat de kolonie moet beschermen tegen de oprukkende communisten en krijgsheren zoals Xi-Li. Helaas gebeurt het onvermijdelijke en Mortimer valt in handen van de krijgsheer. Nu heeft de generaal alle stukken in handen en tevens een ingenieur die de rode vleugel van Olrik kan herstellen om zo dood en verderf te zaaien onder zijn vijanden.