Philip Mortimer

Professor Philip Mortimer is zonder enige twijfel, het meest getypeerde personage in deze reeks. Zijn stijl van Brits gentleman stralen klasse en verfijning uit. Zijn kracht, intelligentie, impulsiviteit en roekeloosheid brengen hem ook dikwijs in hachelijke situaties. De professor staat bekent voor zijn kennis in de fysica en Aerodynamica, waarvan zijn fameuse "Zwaardvis" het levende bewijs is. Tot zijn vriendenkring behoren dan ook niet de minsten: De gekende Japanse Cyberneticus Sato, Oudheidkundige Ahmed Rassim Bey en niet in het minste natuurlijk Kapitein Blake.

 
Francis Blake

Francis Blake is een voornaam man afkomstig uit een vooraanstaande Welsche familie. Als officier bij de Britse geheime dienst M.I.5 wil hij vooral aangesproken worden met zijn rang, namelijk Kapitein. Dankzij de avonturen met de Zwaardvis, ontstaat er een hechte vriendschap met Professor Mortimer. Beiden hebben een totaal verschillen karakter, maar dit maakt hun relatie net zo efficiƫnt en duurzaam. Francis Blake verpersoonlijkt het zo gekende britse flegma, hij lijkt koud en afstandelijk en is een meester in vermommingen.

 
Olrik

Dit personage is wat mysterieus en tegenstrijdig. Zijn situatie in zowel in het begin als op het einde van het verhaal hetzelfde. Hij kan steeds uit de handen van de wet blijven maar zijn duivelse plannen lopen steeds op een sisser uit. Olrik kan net zoals Kapitein Blake omschreven worden als een meester in het vermommen. De graad van Kolonel werd hem gegeven door de Keizer van het Mongoolse rijk, en alhoewel dit rijk niet meer bestaat, gebruikt Olrik deze titel nog steeds. Het is ook leuk om te weten dat de tekenaar Edgar P. Jacobs dit personage op zichzelf baseerde.

 
Sharkey

Als luitenant van Olrik staat Sharkey altijd, of bijna altijd aan de kant waar de klappen vallen. Hij is zeer trouw en toegewijd en doet er alles aan om de Engelse autoriteiten een hak te zetten. Gelukkig is Sharkey niet van de snuggersten en blijft hij vooral een domme kracht.