1. De uittocht

Titel in originele taal: L'exode
ISBN-nummer: 9031-40257-5
Eerste druk: 1974
Uitgeverij: Uitgeverij Dupuis
Tekenaar: Pierre Seron
Scenarist: Albert Desprechins

De Mini-mensjes hebben hun stad opgebouwd in de afgedankte waterreservoirs van Ravertem. Niets kon hen doen vermoeden dat een banaal vrachtwagenongeval de dam zou breken waardoor de reservoirs toch nog begonnen vol te lopen. Er rest hen slechts één mogelijkheid. Ellendam evacueren en een andere woonplaats zoeken voor hun mini bevolking.
De Vries neemt het voortouw in de evacuatie. Hij zorgt ervoor dat enkele piloten de nieuwste vliegtuigen kunnen veiligstellen en laat de mensen via de noorduitgang vertrekken. Dan wordt een plan bedacht om een nieuwe woonst te vinden. Ze besluiten naar de kust te trekken om in de grotten van de kliffen een nieuwe stad te bouwen. De weg is echter lang en niet zonder gevaren. Gelukkig heeft professor Hondegger een middeltje uitgevonden waardoor de mini-mensjes weer groot kunnen worden. Hoewel de meeste mensen klein willen blijven om zo niet meer geconfronteerd te worden met de dagelijkse problematiek van de "groten" zal De Vries en twee van zijn vrienden het middel innemen om zo de bevolking ongezien naar de kust te brengen.

Vooraleer ze de reis aanvatten moeten ze eerst het stuk meteoor dat verantwoordelijk was voor hun verkleining opduiken. Als ze eenmaal "groot" zijn moeten ze immers terug verkleind kunnen worden. De reis is niet zonder gevaar. Omdat ze geen enkele vorm van identificatie hebben worden ze al snel het mikpunt van de politie die hen als gevaarlijke misdadigers beschouwd. Het lukt ze om tot aan het voormalige huis van Hondegger te raken waar ze Maria, de huishoudster om enkele grote koffers vragen waarin ze de Ellendammers kunnen vervoeren. Het lukt ze na veel tegenslagen om het station te bereiken waardoor ze per trein naar de kust kunnen reizen. De politie is hen echter op het spoor en komen net voordat de trein vertrekt aan boord. De Vries en zijn vrienden zitten in de val. Wat nu gedaan? Ze hebben geen enkele andere oplossing dan de agenten te verkleinen door ze de meteoor toe te werpen waarna ze de mannen kunnen verdoven. Ook een onschuldige passagier en zijn hond ondergaan hetzelfde lot. Als ze aankomen aan zee krijgen de mannen allemaal een pilletje en worden ze terug groot gemaakt. Omdat ze nog onder verdoving zijn krijgen De Vries en Co. de tijd om aan boord van een bus te stappen richting zee.

Zonder verdere problemen bereiken ze de kliffen en dankzij de vliegtuigen die rechtstreeks naar de kust waren gevlogen kunnen ze de spelonken onderzoeken. Het duurt niet lang of ze hebben een grot gevonden die perfect is voor het bouwen van Ellendam 2.