Kuifje

Kuifje is een jonge reporter zonder echte familie. In feite is hij naast journalist ook avonturier en detective. Hoewel hij steeds op alles is voorbereid, zoekt Kuifje nooit zelf het avontuur op: hij wordt er altijd bij toeval mee geconfronteerd. Moedig als hij is, aarzelt hij nooit om ten strijde te trekken tegen de krachten van het kwaad en om de zwaksten, de minderheden of de verdrukten te verdedigen. Hoewel vernuftig, verstandig en beredeneerd, is hij door zijn bescheidenheid en zijn gezond verstand de tegenpool van de superheld.

 
Kapitein Haddock

Als gewezen officier van de handelsvloot, geniet hij nu van het leven als kasteelheer. Vaak verwijt hij zijn jonge vriend Kuifje diens zucht naar avontuur, maar toch volgt hij hem - meestal tegen heug en meug - op de voet. Indien Kuifje voor de 'rede' staat, lijkt Haddock wel de veruitwendiging van de emotie: deze pechvogel is onhandig, impulsief, vrijgevig, koleriek en een echte praatvaar. Zijn hang naar whisky is berucht, net zoals zijn vloeken. Voor Kuifje is hij een vaderfiguur.

 
Professor Zonnebloem

Uiterst verstrooid, intuïtief en sentimenteel, legt de hardhorende professor Zonnebloem, door middel van zijn pendel, de meest onverwachte, ja zelfs soms halfgare, verbanden. Eerst een gewaardeerd knutselaar, later een geniale uitvinder, slaagt hij er in de atoomfusie te ontwikkelen die Kuifje naar de Maan zal brengen. Nadien zal de inhaligheid der militairen, die erg veel belangstelling aan de dag leggen voor zijn ultrasoon tuig, hem ertoe aanzetten zich op de kweek van sierplanten te gooien.

 
Jansen en Janssen

Als bekrompen politiemannen, volgen zij blindelings hun orders op. Stom maar pretentieus, onhandig en hoogdravend, zijn zij meer stoethaspels dan kwaardaardige creaturen. Hun gelijkenis is buitengewoon: hoewel zij geen tweelingen of zelfs broers zijn, verschillen zij op het eerste gezicht in niks van mekaar. Alleen de vorm van hun snor is anders. Zoals Hergé uitlegde, is de snor van JANSSEN aangepunt en die van JANSEN rond. Hun favoriete uitdrukking "Ik zou zelfs meer zeggen", is een verwijzing naar hun ongewild komisch optreden: hun flaters en lapsussen gebeuren altijd in duplo.

 
Bianca Castafiore

Deze wereldberoemde operazangeres, die deel uitmaakt van de Scala van Milaan (vanwaar haar bijnaam "de Milanese nachtegaal") heeft het onberekenbare en grillige karakter van een diva. Waar ze ook opduikt, is het met de kracht van een cycloon. Haar stem doet de beeldvakjes trillen. Haar lievelingsslachtoffer is niemand minder dan kapitein Haddock, wiens naam ze volgaarne verbastert. De Juwelenaria is haar huzarenstukje, een onderdeel van de 'Faust' van Gounod. Ze pakt er bij de minste gelegenheid mee uit. Het is een soort sonore spiegel, waarin ze zichzelf onophoudelijk bewondert...