4. Serial Killer

Titel in originele taal: Serial Killer
ISBN-nummer: 9055-81077-0
Eerste druk: 1996
Uitgeverij: Uitgeverij Le Lombard
Tekenaar: François Walthéry
Scenarist: Mythic

Chicago wordt geteisterd door een seriemoordenaar die door de pers de vuur-moordenaar wordt genoemd. Rijke mannen worden geviseerd en in hun huis vermoord en verbrand. Op de muur worden slogans geschreven in het bloed van het slachtoffer. Het nieuwste slachtoffer is Sam Crade, een rijke industrieel en Rubine wordt op de zaak gezet. Er zijn niet veel aanwijzingen. Het slachtoffer is onherkenbaar verbrand en kan enkel worden geïdentificeerd door de persoonlijke voorwerpen, zijn tandgegevens en door de bloedgroep te bepalen van de teksten op de muur. Rubine en haar collega's tasten volledig in het duister maar wanneer de volgende dag Rubine wordt gebeld door Olivia Crade, de weduwe van het laatste slachtoffer lijkt er een doorbraak te komen in de zaak.

Norah, een goede vriendin van Sam beweert de man gezien te hebben in een bar in Belmont en dat ongeveer een uur nadat het tijdstip van overlijden werd vastgesteld. Een man kan niet dood zijn en tegelijkertijd in een bar zitten. Ze beginnen te onderzoeken en de barman kan inderdaad Sam Crade identificeren als klant en bevestigd het tijdstip dat Norah had opgegeven. Als het Sam Crade was moet hij in Belmont zijn geraakt. Zijn auto stond nog in de garage dus moet hij met iemand meegereden zijn of een taxi hebben genomen. Rubine gaat terug naar het bureau maar Shirley doet een interessante ontdekking. Een Taxichauffeur kreeg op de avond van de moord een ongeval met dodelijke afloop. Een dolle chauffeur reed op hem en stierf aan het stuur. Zijn passagier, die voldeed aan de beschrijving van Crade zette het op een lopen. Nu zijn ze wel zo goed als zeker dat Crade nog leeft.
In het mortuarium wordt vastgesteld dat de chauffeur en hij lijk de zelfde maaltijd aten net voor hun dood. De lichamen staan dus schijnbaar met elkaar in verband. Nu blijkt dat Sam vanuit de bar nog een telefoontje gepleegd heeft onderzoeken Shirley en Rubine het appartement van de ontvanger. Het appartement werd professioneel gereinigd en op een paar vingerafdrukken op een lamp is er geen haartje te vinden. De onderzoek zit weer op een dood spoor.

Op het bureau wordt het hele dossier weer opnieuw bekeken en worden alle vuur-moorden langs elkaar gelegd. Dan blijkt dat ze iets over het hoofd hebben gezien. Alle slachtoffers gingen een week voor hun dood naar de Maagdeneilanden. Wellicht ligt daar de sleutel van het mysterie. Rubine springt op het vliegtuig om haar onderzoek verder te zetten. Ze laat foto's zien van de slachtoffers en in de haven heeft ze prijs. De oude kapitein van een scheepstaxi herkent Crade en zegt dat hij de man heeft afgezet op een eilandje nabij een archipel. Ze vraagt de man op haar eveneens af te zetten op het eilandje maar als ze naderen zien ze een brand woeden op het eiland. De snelt naar het brandend huis en haalt een man uit de vlammen. Het is Mike Curtis, het eerste slachtoffer van de vuur-moordenaar. Ook hij was blijkbaar nog springlevend en Rubine denkt dus dat ook de andere slachtoffers niet dood zijn. Ondertussen geniet Sam Crade van een nieuw leven in Midden-Amerika met Lydia een nieuwe vriendin. Het wordt stilaan duidelijk dat rijke mannen het leven met hun vrouw grondig beu waren en hun dood in scene zette om met een jonge mooie vriendin een nieuw leven op te bouwen in een ver land. Daarbij werden zwervers die niemand zou missen gedood. De daklozen kregen de juwelen van de mannen om en handlangers verwisselden de tandgegevens en namen bloed af waarmee ze de boodschappen schreven. Het net sluit zich en dat beseft ook de man achter de schermen die Lydia gebiedt om Sam uit de weg te ruimen. Hij stuurt ook een moordenaar om Lydia de vermoorden maar de sluwe vrouw is hem voor. Niet wetende dat de aanslag door haar opdrachtgever werd besteld keert ze terug naar Chicago om de buit te verdelen maar zo speelt ze in de kaart van haar partner-in-crime die haar het zwijgen oplegt en het lichaam dumpt.

Als even later het lichaam wordt gevonden wordt alles plots duidelijk. De vingerafdrukken van Lydia, die in werkelijkheid Sybil heeft komen overeen met de gevonden vingerafdrukken in het appartement en wanneer er haren, afkomstig van meerdere mannen op haar lichaam worden gevonden wordt het duidelijk. De moordenaar is een kapper. Rubine ondervraagt de weduwes van alle slachtoffers en het blijkt inderdaad dat ze allemaal dezelfde kapper hadden. Ze vallen binnen bij Korda, de kapper van de rijken die vrijwel onmiddellijk opbiecht.