7. De grens van het leven

Titel in originele taal: La frontière de la vie
ISBN-nummer: 9031-40495-0
Eerste druk: 1977
Uitgeverij: Uitgeverij Dupuis
Tekenaar: Roger Leloup
Scenarist: Roger Leloup

Yoko heeft een brief gekregen van haar vriendin Ingrid maar als ze aanklopt aan haar woning in Duitsland blijkt ze ziek te zijn en dat de brief werd geschreven door haar neef Rudy die dacht dat hij zijn nicht zou kunnen opbeuren met de komst van haar vriendin. Terwijl Rudy samen met Yoko haar bagage gaat ophalen aan het station geeft Rudy aan dat Ingrid bewust werd ziek gemaakt door wat hij het best kan omschrijven als vampiers. Hij heeft vastgesteld dat Ingrid om de zeven dagen super vermoeid werd en als bioloog onderzocht hij haar bloed en ontdekte dat het 60% kunstmatige bestanddelen bevat. Iemand is dus per zeven dagen haar bloed aan het vervangen door kunstbloed en vandaag is het weer een zevende dag. Die nacht trekken Yoko en Rudy de wacht op om de vampier te klissen.

Als de nacht valt over Rothenburg voelt Yoko dat ze langzaam in een diepe slaap wegzakt. Ze beseft dat er slaapgas in de kamer wordt gepompt maar kan niet meer reageren. Wanneer ze uitgeteld is klimt de belager - met gasmasker - door het raam naar binnen om zijn slag te slaan. Gelukkig voor Yoko wil ook Ingrids kat naar binnen en opent zo het raam waardoor het gas kan ontsnappen. Yoko komt door haar positieven en ziet hoe een gemaskerde vrouw bloed aan het afnemen is. Verschrikt zet de vrouw het op een lopen. Terwijl Rudy voor zijn nicht zorgt zet Yoko de achtervolging in door de straten van het dorpje. Helaas moet ze de duimen leggen en kan de vrouw ontsnappen.

Als ze terugkeert komt ze op het dorpsplein een man tegen die beweert archeoloog te zijn. Hij heeft tijdens zijn onderzoek naar en middeleeuws kerkhof ontdekt dat onder het dorpsplein gewelven uit de 15de eeuw terug te vinden zijn en dat iemand er een modern laboratorium heeft gebouwd. Veel tijd om verder te praten krijgen ze niet want plots mannen het plein oprijden en de archeoloog neerslaan. Instinctief zet ze het op een lopen met de mannen in haar kielzog. Ze kan de mannen om de tuin leiden maar dan weerklinkt er een stem die haar aanmaant om te stoppen. Het is de stem van de vrouw uit de kamer van Ingrid. Ze is gewapend en smeekt Yoko om Ingrid het kunstbloed toe te dienen. Volgens haar is het de enige manier om het meisje te redden. Ze weet niet waarom maar ze geloofd de vrouw en stemt toe. Yoko voelt dat ze dit niet alleen aan kan en vraagt hulp van Ben en Paul die reeds een paar uur later na een lange rit aankomen.

De volgende dag gaan ze op onderzoek en hun zoektocht brengt hen terug naar het plein waar Yoko de vorige nacht werd aangevallen. Nu met het daglicht wordt duidelijk dat ook dokter Schulz, Ingrids arts, op het plein woont. De dokter heeft in zijn leven al heel wat tragedie moeten doorstaan. Hij verloor in de oorlog zijn vrouw tijdens een bombardement en zijn dochtertje Magda, werd door een verdwaalde kogel getroffen. Hij probeerde haar nog te redden maar ze verloor teveel bloed. Terwijl Rudy het trieste verhaal vertelt herinnert hij zich dat Magda dezelfde zeldzame bloedgroep heeft als Ingrid. Maar wat is het verband? Ze onderzoeken het familiegraf waar Magda zou begraven zijn maar al snel wordt duidelijk dat er geen lijk in de kist ligt. Zou Magda nog leven? Met meer vragen dan antwoorden proberen ze een verklaring te formuleren maar dan duikt de gemaskerde vrouw op. Ze besluit haar kenbaar te maken en alles op te biechten. De vrouw blijkt een achternicht te zijn van de dokter en heet Eva. Ze vertelt dat de dokter een manier gevonden had om zijn dochter via hyperthermie in leven te houden zonder de ze ouder werd. Ondertussen kon hij zijn leven wijden aan het zoeken naar een manier om haar bloed te vervangen. Toen hij Ingrids bloed liet onderzoeken was hij in extase dat hij het ontbrekende bestanddeel gevonden had. Eindelijk zou hij zijn dochter kunnen redden. Terwijl Eva alles opbiecht brengt ze Yoko naar het laboratorium diep in de gewelven onder het plein waar ze Magda voor het eerst zal zien.

Dokter Schulz is niet blij dat zijn geheim is ontdekt maar nu hij zo dicht bij zijn doel is kan het hem niet meer schelen. Hij vertelt hoe Oost-Duitsland zijn onderzoek financieel steunde en geeft aan dat dit meteen ook de reden is waarom zijn helpers uit Oost-Europa komen. Yoko en haar vrienden mogen aanwezig zijn met het wekken van Magda wanneer Yoko ontdekt dat er iets vreemd aan de hand is. Ze merkt een verborgen signaal in de computergegevens en net als ze de bron wil onthullen wordt ze neergeschoten door Kurt, een van de medische assistenten. Hij was een spion die de gegevens van het onderzoek moest doorspelen aan zijn regering. Yoko is er erg aan toe en moet onmiddellijk geopereerd worden. Gelukkig is in het labo alles aanwezig waardoor er geen tijd verloren gaat. De situatie is ernstig en Yoko haar hart stopt zelfs met kloppen. Eva neemt haar hart in handen waardoor het terug begint te kloppen. Yoko's leven is gered. Als ze wakker wordt staat Eva naast haar bed en verneemt ze dat Magda ook reeds werd gewekt en gezond en wel is.