8. Het absolute wapen

Titel in originele taal: l'arme absolue
ISBN-nummer: 90-303-3038-4
Eerste druk: 1982
Uitgeverij: Uitgeverij Casterman
Tekenaar: Gilles Chaillet
Scenarist: Jacques Martin

Lefranc wordt door een man gecontacteerd om zijn dood gewaande vader te zoeken. De man ontving een brief van zijn vader waaruit bleek dat hij zijn hele leven in de anoniemiteit heeft geleefd. Zijn vader was een piloot die een zeer geheime vlucht moest uitvoeren maar tijdens de terugreis van die vlucht hebben ze het toestel uitgebrand teruggevonden. Van de inzittenden echter geen spoor.

Lefranc stemt toe om de man te vinden en de zoektocht begint in Obernai, een kleine gemeente in de Franse Elzas want daar werd de brief gepost. Lefranc neemt zijn intrek in een klein hotelletje en het duurt niet lang of hij denkt zijn doel gevonden te hebben. Alles hult echter in een zweem van geheimzinnigheid en de oude man - die de vader van zijn opdrachtgever blijkt te zijn - verklaart onder controle te staan van het OWL. Een geheime organisatie die hem enkel maar in leven laat vanwege de invloed die zijn overleden echtgenote over hen had.

Onze reporter zal snel ondervinden dat contact hebben met de man reeds voldoende is om de argwaan van de OWL te wekken. Enkele malen kan hij aan een gewisse dood ontsnappen en dat ook dankzij de hulp van een onbekende. Wie is die geheimzinnige redder en waarom heeft hij Lefranc geholpen?
Niet veel later vind hij een papiertje achter zijn ruitenwisser met de vraag om zijn redder te ontmoeten. Lefranc stemt in en ontmoet niet veel later zijn redder. Het blijkt niemand minder te zijn dan Axel Borg. Guys aardsvijand stelt hem een wapenstilstand voor en doet zijn verhaal. in obernai heeft het OWL een geheime installatie in gebruik dat het ultieme wapen heeft ontwikkeld.

Het absolute wapen blijkt een super laser te zijn die in staat is om zijn kracht via het middelpunt van de aarde af te buigen om zo op iedere bepaalde plaats een aardbeving te ontketenen waartegen niets bestand blijkt. De missie van Lefranc is nu tweeledig geworden. De vader van zijn opdrachtgever uit de handen van het OWL halen en het ultieme wapen vernietigen. Zal hij in beide opdrachten slagen?