5. Het geheim van de Preshaunen

Titel in originele taal: Les secrets des Preshauns
ISBN-nummer: 978-9024-57450-6
Eerste druk: Oktober 2016
Uitgeverij: Uitgeverij L
Tekenaar: Alessandro Barbucci
Scenarist: Arleston

Nu Fourmille en Yuri hebben gezien hoe de altijd zo rustige Preshaunen kunnen veranderen in meedogenloze monsters willen ze weten wat het geheim van de Preshaunen is. Hiervoor moeten ze echter naar Rome waar de orde van de Preshaunen gevestigd is. Sigisbert kan immers niets unthullen zonder de goedkeuring van zijn oude leermeester Glontodarg.

Al snel komen ze erachter dat er twee facties bestaan binnen de Preshaunen. Enerzijds heb je een minderheid van Prashaunen die zich Authentisten noemen. Zij staan onder leiding van Metafrats en hun doel is om de Preshaunen hun monsterstaat toe te juichen en de jacht op mensen en andere wezens in te zetten. Dit zou het einde van de mensheid op Ekhö betekenen. Anderzijds zijn er de Zeugma's. Zij willen hun innerlijk monster onderdrukken en samenleven met de mensen. Zij hebben er zelfs voor gekozen om een mens aan het hoofd van de orde der Preshaunen te zetten. Hare Heiligheid Emily regeert al 200 jaar over de heilige stoel.

Emily verklaart dat ze de eerste mens op Ekhö is. Vroeger woonde ze aan de kust in Schotland tot ze een nieuwe kracht ontdekte: de Thaumische energie. Deze energie kon ook de poort naar een spiegelwereld openen, de wereld die ze Ekhö noemde en waar ze de Preshaunen leerde ontdekken. Als per toeval ontdekte ze dat thee de innerlijk monsters van de Preshaun onderdrukt. De preshaunen vroegen haar daarom om hun leider te worden. Emily bezit ook de kracht om mensen waarbij de Thaumische kracht aanwezig is en die dreigen te sterven naar de spiegelwereld te halen. Zo komt het dat er mensen aanwezig zijn op de spiegelwereld.

Fourmille blijkt over een enorme Thaumische kracht te beschikken, een zodanig grote kracht dat ze voorbestemd is om de plaats van Emily in te nemen mocht deze ooit besluiten om haar positie af te staan. Fourmille is niet klaar om de geestelijke leider van de Preshaunen te worden en wil enkel maar één ding. Terug naar New York, terug naar haar wereld van artiesten en onbetaalde rekeningen.