Fourmille Gratule

Fourmille Gratule is een Française die door het lot op de schaduwplaneet Ekhö terecht is gekomen. Daar blijkt ze over een nieuwe gave te beschikken. Ze kan de geest van een overledene opnemen in haar lichaam en enkel als ze het verdachte overlijden van de overledene kan oplossen wordt haar lichaam terug vrij gegeven.

 
Yuri Podrov

Yuri is een Russisch informaticus. Hij beland ongewild in de spiegelwereld. Door een fout in het universum mag hij nooit lang van Fourmille gescheiden blijven.

 
Grace Lumumba

Grace werd geboren op Ekhö. Ze was in dienst van Odelalie Gratule, de tante van Fourmille. Ze was naast haar secretaresse ook een deel van de wereldberoepde dansact van de tweeling Yumma en Yummy.

 
Sigisbert van Motafiume

Sigisbert is een Preshaun. Hij is een jonge notarisklerk die van hogerhand opdracht heeft gekregen om Fourmille van nabij op te volgen. Hij moet er voor zorgen dat de aanwezigheid van Fourmille en Youri het delicate evenwicht van de spiegelwereld niet te veel verstoort.