11. Drie zilveren horloges

Titel in originele taal: Trois montres d'Argent
ISBN-nummer: 9067-93376-7
Eerste druk: 1995
Uitgeverij: Dargaud Uitgeverij
Tekenaar: William Vance
Scenarist: Jean Van Hamme

In Costa Verde heeft Jason alias XIII kennis gemaakt met Sean Mullway. De man beweert Jasons vader te zijn en doet hem de familiegeschiedenis uit de doeken. Het verhaal begint op nieuwjaarsavond in het jaar 1900. Drie jonge kerels genaamd Liam Mac Lane, George Mullway and Jack Callahan zijn hard aan het feesten wanneer ze Jenny O'Keefe leren kennen. Het is liefde op eerste zicht tussen Jenny en Liam. Jenny's vader Henry had nog twee andere dochters en het werd al snel duidelijk dat ook George en Jack de weg naar het hart van de meisjes hadden gevonden. De drie huwden en O'Keefe gaf zijn schoonzoons ieder een zilveren zakhorloge waarin de namen van het paar stonden gegraveerd. De jonge mannen gingen werken voor de winkels van vader O'Keefe en er volgde al snel kinderen. De familie kon het goed met elkaar vinden en de zaken gingen goed. Ze gingen zo goed dat ze de aandacht trokken van Don Vitale Castellana, peetvader van de maffia in Brooklyn. De man kwam hem afpersen hetgeen tot een regelrechte oorlog leidde tussen de Ierse en Italiaanse families. Zo'n oorlog moet tot een tragedie leiden en dat deed het ook. Op een avond werd de woonst van Henry O'Keefe in brand gestoken en beide bewoners en het jongste kleinkind kwamen om in de vlammen. De drie schoonzonen moesten terugslaan om deze laffe daad te vergelden en schoten Don Vitale dood in het bijzijn van vele getuigen. Ze moesten bijgevolg het land ontvluchten en beloofde hun vrouwen om terug te keren als de tijd daarvoor rijp was. Ze zouden nooit meer terugkeren.

De drie vrouwen bleven alleen achter en moesten afrekenen met de opvolger van Don Vitale. Zijn neef Pasquale Giordino had de leiding overgenomen en bood op zijn beurt de zussen bescherming aan. Zonder mannen in hun leven konden ze niet weigeren en samen bouwden ze een imperium uit van meer dan 40 winkels. Giambatista, de jongste broer van Giordino werd verliefd op Deborah, de dochter van Beth en Jack en toen de beurskrach van Wall Street toesloeg gingen de zaken er op achteruit. De familie begon zware financiële problemen te krijgen en Pasquale die schatrijk was geworden tijdens de drooglegging stelde voor om de winkels te redden op voorwaarde dat hij voor 25% eigenaar werd en dat Deborah met zijn broer zou huwen. Hoewel Deborah niet van de man hield offerde zij zich op voor de familie. De andere leden van de Ierse familie werden niet door het lot gespaard. Tom, de enige zoon uit het huwelijk tussen Liam en Jenny sneuvelde in een Japans gevangenkamp. Hij liet zijn vrouw Audrey en Jonathan alleen achter. Seans vader, Francis ging ook in het leger en na een krijgsgevangenschap van bijna twee jaar keerde hij terug naar huis om te horen dat zijn vrouw Mary gestorven was aan kanker. Hij moest nu zijn twee kinderen Margareth en Sean alleen opvoeden. Hoewel de Giordinos machtiger dan ooit waren geworden door de oorlog bleef er van de O'Keefe winkels niets over. Er moest toch brood op de plank komen en dus werd Francis politieagent. Gekweld door zijn oorlogservaringen zonk hij weg in depressie en pleegde uiteindelijk zelfmoord.

Een week na het drama ontving Sean een grote enveloppe. De enveloppe was gepost in Costa Verde en de afzender was Liam Mac Lane. De enveloppe bevatte het zilveren horloge dat hij van Henry O'Keefe had verkregen alsook het levensverhaal van de man. Op de vlucht voor het gerecht staken ze de grens over naar Mexico. Ze wisten niet dat er net een burgeroorlog was uitgebroken en werden door de rebellen van Pancho Villa ingelijfd om voor hen te vechten. Het was dat of gedood worden door de kogel. Ze vochten fel voor hun nieuwe baas en klommen snel op in de hiërarchie. Ze kregen de leiding over enkele troepen en moesten vluchtende Federales opsporen. Op een dag overvielen ze een auto van de Federales waarbij iedereen werd gedood. In de bagage vonden ze een kist vol gouden muntstukken. Met dit geld zouden ze terug naar Amerika kunnen gaan. Tijdens hun rit naar de grens worden ook zij vaak het onderwerp van overvallen en Jack wordt daarbij gedood. George en Liam gaan alleen verder met het goud maar bij het oversteken van de Rio Grande gaat het mis. Het geïmproviseerd vlot brak in twee en het goud zonk naar de bodem. Ook George verdween spoorloos in de golven. Overmand van verdriet trok Liam verder. Hij verloor zijn twee beste vrienden op enkele dagen tijd. Alleen en zonder geld scheepte hij onder een valse naam in op een schip en kwam zo in Costa Verde terecht. Hij ging er leven in een klooster om boete te doen voor alle zonden die hij had begaan.

Met deze informatie besloot Sean een einde te maken aan zijn armoedig leven en op zoek te gaan naar het goud op de bodem van de Rio Grande. Hij bracht het horloge naar zijn nicht die nog steeds getrouwd was met Giambatista. Ze hadden twee kinderen. Frank die - o ironie - officier van Justitie was geworden en Carla. Het was liefde op het eerste gezicht tussen Sean en Carla. Ze huwden in het geheim. Sean had werk gevonden maar toch hij op een avond thuis kwam bij zijn hoogzwangere bruid zat ook haar broer Frank naast haar op de bank. Hij was gewapend en het kwam tot een handgemeen tussen Frank en Sean. Er weerklonk een schot en Carla was dodelijk geraakt. Ze vocht nog enkele minuten voor haar leven waardoor Jason de tijd kreeg om geboren te worden. Hij wist dat Frank hem zou beschuldigen en vluchtte weg. Hij gaf de baby aan zijn zuster die ermee naar het huis van Jonathan vluchtte. Op haar sterfbed biechtte ze alles op en vroeg ze aan Jonathan om de opvoeding van Jason verder te zetten. Zo kwamen ze wat later in Greenfals terecht (lees De nacht van 3 augustus).

Sean wordt onderbroken in zijn verhaal wanneer plots een soldaat opduikt die hen vraagt om mee te gaan naar het paleis van de President. Maria heeft hen ontboden om een gevaarlijke opdracht uit te voeren. Kolonel Parelta heeft zich gehergroepeerd in het Noorden van het land met enkele getrouwen en heeft de hand kunnen leggen op enkele tanks en landingsvoertuigen. Het reguliere leger heeft niet genoeg manschappen om een aanval vanuit het noorden gesteund met een landing over water tegen te houden. Parelta moet dus vroeger gestopt worden en Maria vraagt El Cascador alias Jason Mac Lane alias Brian Kelly om met een klein commando de jungle in te trekken om de enige brug die tanks kan dragen op te blazen. Hij wordt vergezeld door enkele mannen, padre Jacinto en zijn vader Sean. De tocht is lang en zwaar maar de mannen kennen de streek op hun duimpje en overnachten alvorens het laatste stuk af te leggen. De volgende ochtend is Sean met geen stokken wakker te krijgen. Om hem niet in gevaar te brengen had Jacinto een slaapmiddel in zijn drank gedaan. Er wordt dus zonder Sean verder getrokken en weldra staan ze onder de brug. XIII laat geen tijd voorbij gaan en plaatst de bomladingen onder de pijler. Hij wordt hierbij geholpen door de felle regen die hem virtueel onzichtbaar maakt. De regen maakt de brug echter ook spekglad en hij glijdt uit en komt vast te zitten in enkele touwen. Hij is reddeloos verloren als de tanks van Parelta plots komen aangereden. Hij vertrouwt het zaakje niet en geeft opdracht de onderkant van de brug te inspecteren. Zo worden Jacinto en de manschappen ontdekt en ze krijgen de volle laag. Hulp kan niet meer baten. Ook XIII is ten dode opgeschreven maar dan duikt er plots een Tomcat op. Majoor Jones is duidelijk te herkennen aan de stuurknuppel en XIII heeft het begrepen. Als hij dit avontuur wil overleven moet hij springen want Jones zal haar raketten op de pantservoertuigen afvuren en zo de hele brug neerhalen. Het vliegtuig wordt eveneens beschadigd maar de Majoor kan tijdig gebruik maken van haar schietstoel. Hoe dan ook werden Peralta en zijn aanhangers gedood en kunnen Jones en Jason zonder gevaar teruggaan naar de plek waar Sean op hun wacht. In de hoofdstad worden ze als helden onthaalt maar er wacht ook een nieuwe verrassing. Op de luchthaven staat een jet klaar om Majoor Jones en XIII op bevel van de president terug te vliegen naar Washington. Generaal Carrington zou immers gek geworden zijn.