Foto van A.T.F. agenten in opdracht Het A.T.F. is in tegenstelling tot wat velen denken geen Federale politiedienst. Het maakt deel uit van het Ministerie van Financiën en is bijgevolg een belastingsdienst. Binnen de Amerikaanse belastingadministratie hebben zij de beste verhouding tussen kosten en opbrengsten met een return van 35 tegen 1. Dit wil zeggen dat iedere dollar die naar deze belastingsdienst gaat het 35-voudige opbrengt.
Het A.T.F. vind zijn oorsprong in 1789 bij het oprichten van de Verenigde Staten. De belastingsdienst moest toezien op de heffingen voor ingevoerde producten en waren de eerste om fraude op te sporen. In de jaren dertig, tijdens de drooglegging wed het B.I.A. opgericht. Dit Bureel voor Industriële Alcohol was de eerste stap naar het A.T.F. en verwierf vooral bekendheid door Eliot Ness en zijn strijd tegen Al Capone.

Tot nu toe hat het tot A.T.U. (Alcohol and Tabacco Tax Division) zich vooral op de taksen op alcohol en tabak gericht maar de drooglegging had ervoor gezorgd dat ook wapens heel populair waren geworden. Hoewel het een heel ander product was, moest er ook op wapens belastingen betaald worden. Het A.T.U. werd in de jaren '50 een onderdeel van de pas hervormde I.R.S. (Internal Revenue Service). In 1968, na het stemmen van de wet op de Wapencontrole werd de dienst weerom herdoopt tot het huidige A.T.F.
In de jaren '70 werd het A.T.F. als onafhankelijke federale dienst uitgespeeld. Hoewel ze nog altijd onder het ministerie van financiën vielen stonden ze niet meer geboekt als een interne dienst van het I.R.S. De huidige producten waarop de dienst zich richt zijn alcohol, tabak, vuurwapens, explosieven en brandstichting.

Momenteel wordt het A.T.F. geleidt door B. Todd Jones als dienstdoend directeur. Hij geeft leiding over de A.T.F. speciale agenten die allen dezelfde macht hebben als deze van het F.B.I. maar dan binnen hun afgelijnde gebieden. Meer info kan verkregen worden op de website van het A.T.F..