Luchtfoto van het CIA hoofdkwartier te Langley Reeds van bij de regeerperiode van President George Washington werd er informatie vergaard door de Verenigde Staten maar deze werden pas vanaf de tweede wereldoorlog gecoördineerd op staatsniveau. President Franklin D. Roosevelt stelde de uit New York afkomstige advocaat en oorlogsheld William J. Donovan aan als eerste "Coördinator van informatie" en later, tijdens de oorlog, als hoofd van het O.S.S. (Office of Strategic Services). Deze dienst, die kan beschouwd worden als voorloper van het C.I.A., kreeg het mandaat om strategische informatie te verzamelen en te analyseren. Na de oorlog werd de dienst opgeheven en ondergebracht bij het ministerie van oorlog en binnenlandse zaken.

Het duurde echter niet lang alvorens President Harry Truman de noodzaak van een centraal informatie systeem inzag en hiervoor liet hij de "National Security Act" in 1947 door het Amerikaanse parlement (Congress) goedkeuren. Het C.I.A. was hiermee geboren en ze moest instaan voor het coördonneren, evalueren en verspreiden van informatie betreffende de nationale veiligheid.

Op 17 december 2004 hertekende President George W. Bush naar aanleiding van de aanslagen op de W.T.C. torens van New York (11 september 2001) het landschap van de inlichtingendiensten. Hij liet de "Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act" door het parlement jagen waardoor de positie van directeur en vice-directeur van centrale inlichtingen (D.C.I.) werd afgeschaft en creërde de posities van Directeur van de centrale inlichtingendienst (D/C.I.A.). De wet zorgde ook voor een Directeur van Nationale inlichtingen (D.N.I.) die de leiding kreeg van alle overzeese inlichtingendiensten en het Nationaal anti-terrorisme center (N.C.T.C.)

De huidige (2011) Director of Central Intelligence Agency (D./C.I.A.) - is David H. Petraeus. De D./C.I.A staat aan het hoofd van alle Amerikaanse inlichtingendiensten en is hoofdadviseur van de Amerikaanse President aangaande de nationale veiligheid.
Het C.I.A. is een onafhankelijke instelling die werkt onder een volledige controle van het Amerikaanse parlement (U.S. Congress).

Hoofdingang van het CIA hoofdkwartier te Langley Het hoofddoel van het CIA is het ondersteunen van de President, de Nationale veiligheidsraad en de mensen die de wetten aangaande de nationale veiligheid stemmen door het verlenen van accurate, verstaanbare en up-to-date informatie te verstrekken. Spionage en contraspionage zijn dagelijkese kost voor het C.I.A. en hiervoor doen ze beroep op zowel gebruik als research en development van hi-tech producten.
Er is officieel niet geweten hoeveel personen er voor het C.I.A. werken. Wel is geweten dat het jaarlijks budget ongeveer 36,4 miljard euro bedraagt (cijfers 2011). De hoofdzetel van het C.I.A. ligt in McLean (wijk Langley), Virginia, op de westeroever van de Potomac-rivier en ongeveer 11 kilometer van Washington D.C. Het hoofdgebouw "The George Bush Center for Intelligence" heeft veel weg van een Campus omgeving en werd voltooid in maart 1991. Wil je meer weten over het Central Intelligence Agency, bezoek dan de C.I.A. website.