Agenten van het D.E.A. controleren hun vangst De Drug Enforcement Administration werd in 1973 opgericht door President Nixon met als doel hett handhaven van de Amerikaanse wet- en regelgeving betreffende verdovende middelen. Ze moeten iedereen of iedere organisatie, die tot doel heeft, het kweken, verbouwen, aanmaken of verkopen van de verdovende middelen binnen het Amerikaanse grondgebied, voor de rechtbank te brengen. Zij steunen diverse preventieve programma's gericht op het verlagen van de beschikbaarheid van de verdovende middelen op zowel nationale als internationale markten.

Bij het uitvoeren van de controle op de drugwetten van de Verenigde Staten van Amerika heeft de D.E.A. enkele primaire verantwoordelijkheden, zijnde:

  • Onderzoek en voorbereiding bij het berechten van grote overtreders van de drugwetten of federaal of internationaal niveau;
  • Onderzoek en voorbereiding bij het berechten van grote overtreders en drugbendes die verantwoordelijk zijn voor geweld in een gemeenschap en burgers door angst en intimidatie terroriseren;
  • Beheren van een nationaal informatie programma in samenwerking met federale, lokale en buitenlandse agenten om gegevens die leiden tot Drugoperaties te verzamelen en te analyseren;
  • Bevriezen en aanslaan van bezittingen voorkomend uit, of gebruikt voor illegale drugtraffieken.
  • Coordinatie en samenwerking met lokale, federale en internationale wetgevende machten om onderzoeken te voeren buiten federale en internationale ambsgebieden.
  • Onderhouden van betrekkingen met de Verenigde Naties en Interpol betreffende drug gerelateerde programma's.
  • Werking in buitenlandse gebieden onder voogdij van de Amerikaanse Minister van Binnenlandse zaken en de Ambassadeurs.
  • Het algemeen beheer is in handen van mevrouw Michele Leonhart. Zij moet een organisatie van ongeveer 10.000 mensen (waarvan bijna 5.000 agenten) en met een budget van om en bij de 2 miljard dollar in goede banen leiden. Deze duizende mensen zitten verspreidt over 237 regionale kantoren en 80 kantoren in 58 landen, waaronder ook BelgiĆ« (Brussel) en Nederland (Den Haag). Meer informatie kan bekomen worden op de website van het website van het D.E.A.