Foto van het N.S.A. hoofdkwartier Het agentschap voor nationale veiligheid - The National Security Agency - of kortweg N.S.A. is de nationale organisatie voor cryptologie van de Verenigde Staten van Amerika. De organisatie regelt en coördineert alle speciale activiteiten om de informatiesystemen van het land te beveiligen en tevens buitenlandse informatie te verwerken. Om dit de toe te laten moet het over de meest geavanceerde communicatie en dataverwerkingssystemen ter wereld beschikken.
Het is dankzij de N.S.A. dat we over hedendaagse technologieën kunnen beschikken. Zo stond deze organisatie achter het uitvinden van de magneetband voor opnamecassettes en bezorgde ze ons de eerste computers. De eerste computers kwamen er in de tweede wereldoorlog toen de Signal Intelligence (SIGINT), een onderdeel van de N.S.A., de code van de Japanse Vloot moest kraken om de oorlog rond Midway te kunnen winnen. Vandaag wordt algemeen aangenomen dat SIGINT de oorlog met minstens één jaar heeft verkort.

Een ander onderdeel van de N.S.A. is de Information Systems Security of INFOSEC. De missie van deze groep bestaat erin om alle informatiesystemen van de overheid waterdicht te beveiligen en de gaten in de beveiliging van andere mogendheden te vinden. Het spreekt vanzelf dat door de steeds sneller evoluerende technologie, deze organisatie beroep doet op de beste mensen in hun vak. Zo beschikt de N.S.A. over de beste beveiligers, maar ook over de beste hackers. De zogenaamde "codemakers and codebreakers". Hierdoor zijn ze automatisch de grootste werkgever voor wiskundigen in heel de wereld. Alle personeelsleden worden gerecruteerd in de beste universiteiten van Amerika waarna ze nog speciale opleidingen krijgen bij de diverse strijdkrachten van de Verenigde staten.

De hoofdzetel van het N.S.A. ligt te Fort Meade, in de staat Maryland. Centraal gelegen tussen Baltimore en Washington D.C. Het personeelsbestand bestaat uit een groot aantal specialiteiten. Er zijn Analysten, ingenieurs, fysici, wiskundigen, taalkundigen, informatici, managers, administratieve medewerkers en nog vele anderen... Aan het hoofd van al deze mensen staat Keith B. Alexander, Generaal bij het Amerikaanse landleger (Army).

De N.S.A. werd in 1952 opgericht door de toenmalige president. Ook nu nog heeft de President van de Verenigde Staten het laatste woord bij alle taken die door het N.S.A. uitgevoerd worden. In deze beslissingen wordt de President bijgestaan door de Nationale Veiligheidsraad - The National Security Counsil - of N.S.C. In deze raad zetelen mensen van het Leger, Justitie, Financiën, Binnenlandse Zaken en het C.I.A. Hoewel de N.S.A. geen militaire organisatie is, valt ze toch onder verantwoordlijkheid van het Ministerie van defensie (DOD - Departement of Defence).

De website van het N.S.A., is altijd beschikbaar als je wenst te solliciteren of gewoonweg nog meer over deze organisatie wil weten.