Vooraanzicht van het Pentagon Het Pentagon is het gebouw van het Amerikaanse Ministerie van Defensie in Arlington, Virginia nabij Washington D.C., dat in de vorm van een regelmatige vijfhoek (Engels: pentagon) is gebouwd. Het is het hoofdkwartier van de Amerikaanse strijdkrachten. Het Pentagon wordt door velen gezien als één van de efficiëntst ontworpen kantoorgebouwen. Hoewel het gangenstelsel ruim 28 kilometer meet en de totale oppervlakte ruim 11 hectare is, is het mogelijk lopend binnen zeven minuten elke plaats binnen het gebouw te bereiken. In het gebouw werken ruim 26.000 mensen.

Het Pentagon werd ten tijde van de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Op 11 september 1941 werd begonnen met de bouw die 83 miljoen dollar zou kosten. Op 15 januari 1943, na ongeveer 16 maanden van bouwwerkzaamheden, werd het gebouw geopend. President Roosevelt dacht dat het een tijdelijk gebouw zou zijn dat na de Tweede Wereldoorlog dienst zou gaan doen als Nationaal Archief. Dit is er echter nooit van gekomen. De president adviseerde de ontwerpers het gebouw zonder ramen te ontwerpen, om het veiliger te maken voor explosies van buitenaf. Dat idee werd verworpen, omdat ramen na tests juist efficiënt bleken te zijn bij het opvangen van de explosie.

De bouw werd geleid door Leslie Groves, een kolonel die later het Manhattanproject ging leiden. De voor het gebouw benodigde 680.000 ton zand en grind werden gebaggerd uit de nabij gelegen rivier de Potomac. Dit werd omgezet in 435.000 kubieke meter beton. In verband met schaarste aan grondstoffen door de oorlog is zo min mogelijk staal gebruikt in de constructie.

zijaanzicht van het Pentagon Het Pentagon voldeed tegen het einde van de 20ste eeuw al lang niet meer aan de gestelde eisen. Daarom is men in 1998 begonnen met een grote renovatie.
In de oorspronkelijke opzet waren de meeste kantoorruimten open en gelegen langs de gehele ring. Voor ventilatie werd gebruik gemaakt van openslaande ramen. Langzaam werden de open kantoren afgeschermd en voldeed de ventilatie niet meer. Deze kantoren kregen losse airconditioners in de raamopeningen. Voor de renovatie wordt steeds een van de vijf vakken van het gebouw geheel leeg gesloopt. Hierna wordt het asbest verwijderd, worden kabels en leidingen vervangen en wordt de beveiliging verbeterd. Een belangrijk onderdeel van de renovatie bestaat uit de versterking van de gevel en de vensters. Opmerkelijk is dat de gevels verder versterkt moesten worden omdat anders de vensters sterker zouden zijn dan de gevel, waardoor de gevel een explosie niet zou kunnen weerstaan.

In de ochtend van 11 september, op de dag af 60 jaar na het begin van bouwwerkzaamheden, boorde een vliegtuig - American Airlines vlucht 77 - zich in het Pentagon als onderdeel van de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Door de crash stortte een deel van het gebouw in. Het vliegtuig kwam op het net gerenoveerde (en dus ook sterkere) deel, waardoor het aantal doden beperkt bleef tot 184. De renovatiewerkzaamheden werden na 11 september weer hervat en waren eind 2010 af.