27. De Duivel van Pharos

Titel in originele taal: Le Démon de Pharos
ISBN-nummer: 9030-36224-1
Eerste druk: 2008
Uitgeverij: Uitgeverij Casterman
Tekenaar: Christophe Simon
Scenarist: Patrick Weber
Caesar heeft Alex en Enak naar Alexandrië gestuurd voor een geheime opdracht. Ze verblijven er incognito als studenten van de beroemde geleerde Cristenes. Ze verblijven in de bibliotheek van de hoofdstad in afwachting van de overhandiging van een document door Cleopatra. Het document zou het bewijs leveren van het compromiterend gedrag van Koning Ptolemaeus ten opzichte van Caesar. Hierdoor zou deze de Farao moeten uitschakelen waardoor Cleopatra aan de macht kan komen.

Terwijl ze op het document wachten zijn Alex en Enak getuige van een schipbreuk. Om de een of andere reden werd het licht in de vuurtoren gedoofd waardoor het schip op de klippen te pletter voer. Alex interesse is gewekt en besluit een onderzoek in te stellen naar "het raadsel van Pharos", genoemd naar het eiland waarop de vuurtoren werd gebouwd. Volgens de inwoners van Alexandrië zou de koning de vuurtoren verkocht hebben aan Polynices, een vreemdeling met slechte bedoelingen. Via een list geraken beide vrienden in de toren en kunnen ze een gesprek aanhoren dat bewijst dat Polynices moedwillig schepen laat vergaan om zo de ladingen en rijkdommen te kunnen toeëigenen. De koning krijgt zijn procentje waardoor deze een oog dicht nijpt. Het duur niet lang of de luistervinken worden ontdekt en kunnen nog maar net ontkomen dankzij de hulp van Philippos, de leerling van Cristenes.

De mannen beginnen dieper te graven en ontdekken al snel de ware toedracht van het complot. Polynices werkt eigenlijk voor Nikador, de raadgever van de koning. Hij wil zichzelf op de troon krijgen en moet hiervoor zowel de Koning als Cleopatra uitschakelijke. Zal Alex het complot kunnen ontrafelen en vooral: welke rol speelt het beeld van Demosthemes in het verhaal?