7. De laatste Spartaan

Titel in originele taal: Le dernier Spartiate
ISBN-nummer: 9030-33007-4
Eerste druk: 1968
Uitgeverij: Uitgeverij Casterman
Tekenaar: Jacques Martin
Scenarist: Jacques Martin
Na zijn avontuur in Gallië wordt Alex wakker op een rots aan de Adriatische kust. Hij was op weg naar Griekenland maar leed een verschrikkelijke schipbreuk. Waar zijn de boot, de andere opvarenden, en vooral, waar is Enak? Al snel ontdekt Alex de resten van zijn boot. Het werd om nog onverklaarbare redenen in brand gestoken en er is in de nabijheid geen levende ziel te bespeuren. De jonge Romein probeert zich de gebeurtenissen van de voorbije nacht terug voor de geest te halen en gaat ondertussen op zoek naar wat voedsel en drank. Hij ontmoet Myron, een Spartaanse boer, die hem verteld dat zijn vrienden meer dan waarschijnlijk in handen gevallen zijn van piraten met de intensie hen als slaven te verkopen aan een Spartaanse stadstaat, die hoog in de bergen verscholen ligt.

Na een goede nachtrust zet Alex de achtervolging in en al snel haalt hij de traag vorderende slaven in. Hij ziet echter geen kans om zijn jonge vriend te bevrijden en als plots de enorme vesting opduikt lijken alle kansen helemaal verloren. Alex verkent de omgeving en ontdekt al snel een steengroeve waar de slaven tewerkgesteld worden. Dat is zijn kans. Daar moet hij Enak bevrijden. De volgende dag waagt Alex het. Samen met de hulp van twee andere slaven kan hij samen met Enak ontkomen. Helaas niet ver. Enak verzwikt in de vlucht zijn voet en na een korte achtervolging hebben de Spartanen hen teruggevonden. Als Alex hoort dat de leider van zijn achtervolgers, Horodes, garant wil staan voor zijn veiligheid, geeft hij zich over.

Bij het binnenkomen van de vesting, wil een generaal Alex vernederen maar deze denkt daar anders over en slaat de man tegen de grond, niet beseffende dat hij hiermee wel eens zijn eigen doodvonnis getekend zou kunnen hebben. Gelukkig voor Alex heeft de Koningin van de stad alles gezien en besluit ze Alex gratie te verlenen op basis van zijn heldhaftig optreden. Op één voorwaarde. Hij moet de leraar worden van haar zoon Heraklion. Alex weigert in eerste instantie maar wanneer hij hiermee het leven van Enak kan redden stemt hij in. Hij hoopt immers toch dat de twee ontsnapte slaven de Romeinse legioenen gaan inlichten over het bestaan van deze stad. Hij weet ook dat wanneer zijn naam aan de bevelhebber van dienst wordt genoemd, deze niet zal aarzelen om het tegen zijn vijanden op te nemen.

Reeds de volgende avond merkt Koningin Andrea een Romeinse verkenner op in de heuvels rond de stad. De voorbode van wat komen moet. Ook Alex ziet zijn landgenoot en besluit de slaven in een opstand te leiden. Tijdens deze opstand wordt Horodes gedood, en Alex kan gebruik makend van het verrassingseffect een groot deel van de wallen overmeesteren. Als de Romeinen zich in het gevecht werpen, lijkt het pleit snel beslecht. Generaal Alcidas sterft en de Spartanen lijken verslagen. Dan klinkt er plots bazuinengeschal. De Koningin verschijnt samen met haar zoon Heraklion. Ze doet een beroep op Alex eergevoel om haar zoon te sparen. Alex aanvaart, waarna de vrouw terug naar binnen gaat. Het gevecht gaat verder en alle Spartanen worden over de kling gejaagd. Behalve Heraklion. Hij zal de laatste der Spartanen zijn.