5. De zwarte klauw

Titel in originele taal: La griffe noire
ISBN-nummer: 9030-33005-8
Eerste druk: 1959
Uitgeverij: Uitgeverij Casterman
Tekenaar: Jacques Martin
Scenarist: Jacques Martin
Dit nieuwe verhaal van Alex speelt zich af in het oude Pompeï, in de schaduw van de vulkaan Vesuvius. Tijdens het grote feest van de rijke Petronius wordt er een aanslag gepleegd op Sulla, een rijke romein en diens vriend. Alex gaat onmiddellijk op onderzoek uit en vat de onbekende aanvaller bijna bij de kraag. De volgende morgen wordt geconcludeert dat de aanval op Sulla, en een eerder gebeurde aanslag op Senator Flavius door eenzelfde, verlamming veroorzakend, wapen gepleegd werd. De eigenheid van het wapen zet Alex aan om informatie in te winnen bij een wapenmaker en dit blijkt een goede zet want de man kan Alex reeds dadelijk op het spoor van een eventuele dader. Een spoor dat niet veel zal opleveren.

Een beetje later doen zowel Alex en Enak een lugubere ontdekking. Op een kerkhof ontdekken ze een bewusteloze man bedekt met littekens van klauwen. Als ze even die plaats verlaten om Petronius in te lichten, blijkt de man even later spoorloos verdwenen. Later duikt de man terug op. Het blijkt over ene Marcus te gaan. Eveneens een vriend van Petronius. Hij blijkt volledig verward terug naar huis gekeerd te zijn. Na het bezoek van Petronius aan zijn zieke vriend, besluit ook Alex zijn kans te wagen bij het ondervragen van de man. Groot is zijn verbazing als er enkele mannen proberen Marcus het zwijgen op te leggen. Alex komt tussenbeide maar valt ten prooi aan de hypnotiserende ogen van tovenaar Rafa. Een tovenaar die de geheimen van het mysterieuse wapen kent en het gebruikt onder het motto van de wraak van Icara. Alex kan ten nauwernood uit de hypnose breken, en ontsnapt zo aan een gewisse dood. Als 's avonds Alex het verhaal van Rafa aan Petronius verteld wordt alles duidelijk.

Vroeger stond Petronius samen met de reeds gevallen slachtoffers van de wraak onder het bevel van Gallas. Per ongeluk hadden ze de volledige stad Icara uitgeroeid op basis van verkeerd geinterpreteerde informatie. Nu is Rafa gekomen om de wraak te voltrekken. Enkel Gallas en Petronius blijven nog over. Alex spoed zich naar het huis van Gallas om deze van de wraak op de hoogte te stellen. Eens aangekomen maakt hij kennis met Claudius, het neefje van Gallas. De oude honderdman doet het bekende verhaal van Icara, en terwijl zowel Enak als Alex aan zijn lippen kleven, kan Aguro het huis van de man binnendringen, en in een onbewaakt moment toeslaan. Hij mist echter en Alex kan hem gevangen nemen. Helaas zal het onheil zich nog voltrekken. Claudius draait in zijn slaap op de klauw en verzinkt in een diepe coma. Gallas is in zijn verdriet nu een gemakkelijke prooi voor Rafa zijn hypnosetalenten. Rafa dwingt de oude man het zwembad in, en zorgt er op deze manier voor dat de man verdrinkt.

Dit is de spreekwoordelijke druppel voor de Romeinen. De meute onder leiding van Petronius naar de tempel van Rafa om hem te berechten. De tovenaar spreekt echter met dreigende taal waarop de soldaten de tempel uitvluchten. In de paniek die hierop ontstaat ziet Aguro kans om de romein te verwonden zodat hij levenloos in elkaar zakt. De opdracht is volbracht en Rafa kan terugkeren naar Afrika, waar hij zijn oude vriend Niarcas weerziet.
Ondertussen heeft Alex met behulp van de Afrikaan Servio de achtervolging ingezet samen met een groep soldaten. Wanneer Rafa voet op vaste bodem zet wordt hij onmiddellijk van deze achtervolging op de hoogte gesteld door zijn goede vriend Niarcas. Ze smeden een sluw plan om een bevriende Afrikaanse stam de kastanjes uit het vuur te laten halen en hen Alex te laten doden.

Wanneer Alex na een lange achtervolging ook aan land komt, richten ze dadelijk een kamp op en splitsen ze hun groep in twee. Eén groep blijft achter om het kamp te bewaken terwijl Alex, Enak en hun nieuwe vriend Servio op zoek gaan naar een anti-gif voor de achtergebleven slachtoffers. Tijdens hun trektocht stoten ze op de bewuste negerstam maar gelukkig voor Alex en zijn vrienden kan Alex de zoon van het Stamhoofd redden uit de klauwen van een gorilla, zodat ze de vrije doorgang krijgen. Ondertussen terwijl Alex op de hielen wordt gezeten door zijn vijanden, worden de achterblijvers constant aangevallen door de zwarten. Ze kunnen echter allen uit de handen van hun vijanden blijven. In hun vlucht verliest Alex echter een deel van zijn flesjes met tegengif, en moet dus beslissen welk slachtoffer hij zal redden.