32. De laatste verovering

Titel in originele taal: La Dernière Conquête
ISBN-nummer: 978-9030-36912-7
Eerste druk: 2013
Uitgeverij: Uitgeverij Casterman
Tekenaar: Marc Jailloux
Scenarist: Géraldine Ranouil

In het geheim spreekt Caesar af met Alex. De generaal wil nieuwe veroveringen starten in het oosten maar hij krijgt meer en meer tegenwerkingen van Pompeïus die in Rome regeert. Om zijn veroveringen nog meer symboliek te geven vraagt hij aan Alex om op een geheime missie te gaan: zoek en vindt de ring van Alexander de grote. De ring in de vorm van een leeuwenkop en symbool van de absolute macht. Er wordt hier en daar zelfs geopperd dat de drager van de ring onschendbaar en onoverwinnelijk zou zijn. Caesar heeft lucht gekregen van de schat van Alexander wanneer er een kist met goudstukken met de beeltenis van Alexander gevonden wordt bij een man Asham genaamd. De man weigert aan Caesar te vertellen waar hij de munten vandaan heeft maar hij wordt wel verplicht om met Alex naar het het oosten te trekken op zoek naar de ring. Enkel het vinden van de ring kan Asham zijn leven redden.

Op de gevaarlijke reis geeft Caesar Alex en Enak een lijfwacht mee. Lucterius is net zoals Alex een Galliër en geniet het volste vertrouwen van de generaal. Niet veel later is het viertal op weg naar Byblos alwaar ze zullen verdertrekken naar Susa in het Oosten. Naar een gebied waar de Romeinen nog niet heersen. In Byblos vraagt Asham om een bezoek te mogen brengen aan de tempel van zijn God. Alex stemt toe en laat de man zelfs toe om zich af te zonderen om zijn geloof te beleiden. Als Alex na een tijdje ongeduldig wordt en zijn gevangene opzoekt is hij getuige van een vreemd schouwspel waaruit blijkt dat Asham meer is dan een gewone gelovige. Eer hij echter meer kan zien wordt hij neergeslagen door een bewaker van de tempel. Als hij bijkomt blijkt Ahsam niet gevlucht en ietwat later voegen ze zich terug bij hun vriend Lucterius om de tocht verder te zetten naar het verre Susa. Als de nacht valt maken ze bivak in de vlakte maar van rusten is geen sprake want het kamp wordt op stelten gezet door rovers. Hij vreest voor Ashams leven maar deze werd beschermt door een oude man uit de karavaan. Wie is Asham dat hij zo wordt beschermd? De reis verloopt verder voorspoedig en enkele dagen later bereiken ze Susa zodat ze water en voedsel kunnen inslaan voor de laatste etappe van hun tocht. Zhurz, het dorp van Asham.

Dagen gaan voorbij als het viertal eindelijk weer in de bewoonde wereld terecht komt. Ze rijden een dorp binnen maar vinden er enkel dood en verderf. Asham vertelt dat deze plundering en moorden het werk moet zijn van Rajkhutan. Een wrede veldheer die na de dood van hun koning de macht over hun gebied heeft opgeëist. Samen met zijn meedogenloze soldaten is hij eveneens op zoek naar de schat van Alexander. Ze zetten hun tocht verder en als ze uiteindelijk Zhurz bereiken wordt meteen duidelijk wie hun gevangene echt is. Hij is een koning en de erfgenaam van de troon van Kaythyan. De man krijgt meteen te horen dat zijn zus Sukhya werd ontvoerd door de wrede Rajkhutan om hem tot overgave te dwingen. Dan vertelt hij eindelijk zijn opmerkelijk verhaal.

Asham werd door zijn vader er op uitgezonden om soldaten in te huren. Zijn goudstukken moesten als voorschot dienen om soldaten in te huren die het tegen hun vijand durfde opnemen. Maar helaas werd hij door de Romeinen aangehouden vooraleer hij zijn opdracht tot een goed einde kon brengen en waardoor ze nu in deze benarde situatie zitten. Alex voelt zich een beetje schuldig en kan niet aanvaarden hoe deze mensen worden getiranniseerd door de wrede Rajkhutan en besluit met een list de man te verschalken en Sukhya te bevrijden uit de handen van de vijand. De list mislukt echter en om uit de handen te blijven van zijn belager vlucht Alex de grotten in. Daar valt hij in een diep gat. Zijn val wordt gelukkig gebroken door het water dat diep in de put staat. Als hij terug wat bij zijn positieven is kan hij op zoek gaan naar een uitgang. Hij dwaalt door de vele gangen tot hij plots voor een deur staat. Als hij de deur opent staat hij oog in oog met de fabelachtige schat van Alexander de grote. Hij heeft de schat gevonden. Maar nu moet hij eerst een weg naar buiten vinden en als hij wat later de stem van Enak hoort kan hij terug naar boven klimmen.
Hoewel het vinden van de schat een feitelijk einde van hun missie betekend besluiten Alex en Lucterius om te blijven vechten om de vrijheid van het meisje. Alex daagt Rajkhutan uit tot een duel maar moet zijn meerdere herkennen in de krijger. Net als Alex de genadestoot dreigt te krijgen komt Sukhya tussen en beloofd om met de wrede man te trouwen. In zijn euforie laat hij zijn waakzaamheid zakken waardoor het meisje kan toeslaan en een dolk tussen de ribben van de veroveraar steekt. Uit dankbaarheid onthullen de dorpelingen het ware geheim van Alexander. In één van hun tempels ligt immers het lichaam van Alexander de Grote opgebaard. Zijn lichaam nog steeds intact na zoveel driehonderd jaar.